RTV Sternet – Officiële opening Noaberboeren

Na de start van Noaberboerderij Het Lankheet in april dit jaar, werd het einde van een overvloedig eerste groeiseizoen in dankbaarheid gevierd.

Op 30 september is Noaberboerderij het Lankheet officieel geopend. Dit gebeurde door middel van zelf gemaakte hapjes van de eigen groentes. Voor bezoekers waren er rondleidingen op het land en er was een speurtocht voor jong en oud.

De vier mensen van het eerste uur weten zich inmiddels gesteund door zo’n 120 leden. Die zijn momenteel druk met het zoeken naar de juiste plek voor de fruitbomen. Behalve dat wordt nagedacht over de aanschaf van dieren. In eerste instantie zal het dan gaan om kippen en varkens. Maar toch is dat volgens voorzitter Arie Fokkink niet volgend jaar al aan de orde.

De organisatie maakt gebruik van twee boeren die zorgen voor het verbouwen van groente en fruit en later de mogelijke verzorging van dieren. Er wordt daarbij gestreefd naar een kleine kringloop met zo min mogelijk input van buiten af.
Een van de boeren, Gertjan Stokkers, woont met vrouw en drie kinderen, op het terrein. Het realiseren van een kinderopvang is ook onderdeel van hun toekomstplannen.

Eric Brinckmann, directeur van Het Lankheet, maakte in zijn toespraak duidelijk dat de geschriften reeds in 1188 melding maken van een boerderij op Het Lankheet. Hij benoemde een stukje geschiedenis met de marken en gezamenlijke groei door de jaren en eeuwen heen. Maar, ergens in de 19e eeuw, werd dat alles, als gevolg van de industriële revolutie en de daaruit voortvloeiende nieuwe manier van leven, opgeheven. Nu, concludeerde Brinckmann, wordt de mensheid gedwongen opnieuw naar de wereld te kijken. “Hoe gaan we om met de aarde? Wat doen we met betrekking tot klimaatverandering? Het initiatief van de Noaberboeren paste naadloos in onze visie en dat is geen hang naar het verleden, maar veel meer een beeld van de toekomst”, aldus Brinckmann.

De officiële opening werd verricht door de burgemeesters van Haaksbergen en Berkelland, respectievelijk Rob Welten en Joost van Oostrum. Beide burgemeesters refereerden in hun toespraak aan de wereldwijde problemen waar de mensheid momenteel voor staat. “Ook als gemeente”, stelde Welten, “hebben we te maken met drie essentiële zaken. In de eerste plaats is dat duurzaamheid in de meest algemene zin van het woord waardoor we minder roofbouw plegen op de aarde. Ten tweede kennen we een water-vraagstuk en ten derde willen we de vitaliteit behouden van ons platteland. Hij benadrukte daarbij dat gemeentes en de overheid ook niet altijd alle oplossingen kennen en dat de uitdaging waar we als samenleving voor staan, vraagt om samenwerking. En dat kan dan weer leiden tot nieuwe verhoudingen. Hij prees het kleinschalige, grenzenloze project van de Noaberboeren dat zich richt op de toekomst en onze komende generaties.

Om dat te onderstrepen was ook de burgemeester van Berkelland aanwezig. “Iedereen kan zien dat onze samenleving tegen grenzen aanloopt. We zullen serieus moeten zoeken naar andere manieren van voedsel produceren en de grens verkleinen tussen produceren en consumeren. Op die manier creëren we een vitaal landelijk gebied. “En dat”, concludeerde hij, “kunnen we alleen met onze Noabers ook al schrijf je dat woord bij ons in de Achterhoek als Naobers”.

Om het belang van dit initiatief voor toekomstige generaties te symboliseren, nam Gertjan Stokkers samen met zijn vrouw en drie kinderen èn de twee burgemeesters plaats op de tractor, waarmee Gertjan een lint doormidden reed. Daarmee was de officiële opening een feit.