Landgoed Het Lankheet

Het Lankheet bouwt aan een duurzaam toekomstbestendig landgoed waarin functies met elkaar verweven zijn of worden. Het Lankheet ziet Noaberboeren als een welkom initiatief en een verrijking voor Het Lankheet. Men hoopt ook op deelname van gezinnen met kinderen, zodat ook de jonge generaties betrokken worden.

Het Lankheet stelt de Noaberboeren en boer Gertjan daarom in staat om grond te pachten voor onze coöperatie. Het perceel Aaftinkweg 7 zal als NSW-landgoed ingericht worden.

Het Lankheet is een bijzonder middeleeuws landgoed gelegen op de grens van Overijssel en Gelderland. Het Lankheet is ongeveer 600 hectare groot en bestaat uit een prachtige mix van bossen, beken, heidevelden, veentjes en oude boerenerven. Het Lankheet is vooral bekend om zijn vloeiweiden, hooilanden die met een vernuftig watersysteem bevloeid kunnen worden. Deze vloeiweiden hebben een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw, toen boeren hun gronden bevloeiden om ze te bemesten en mollen en insecten te verdrijven.

Sinds 1999 zijn de middeleeuwse vloeiweiden op Het Lankheet hersteld. De boeren bevloeiden hun gronden vroeger om deze te bemesten met kalk en om de graszoden in de winter vorstvrij te houden, zodat de grasgroei vroeg in het jaar op gang kon komen. Het Lankheet is erin geslaagd deze historische methode nieuw leven in te blazen en de middeleeuwse vloeiweiden in ere te herstellen.

Maar Het Lankheet is meer dan alleen maar een landgoed met mooie vloeiweiden. Het herbergt ook een rijke geschiedenis, met historische boerderijen en essen. De oude kasteelplaats van het landgoed ligt bij de Mallemse watermolen in Eibergen en is zeker een bezoekje waard.

Het landgoed heeft ook een modernere kant. In samenwerking met Wageningen Universiteit/PRI en Waterschap Rijn en IJssel zijn er sinds 2005 natuurlijke zuiveringsfilters aangelegd in het zogenaamde “waterpark”. Dit heeft ervoor gezorgd dat oude beeklopen weer van water worden voorzien en vochtige natuur wordt hersteld. Bovendien wordt er biomassa (riet) gekweekt voor de winning van groene energie.

Sinds 2023 werkt Het Lankheet samen met de Noaberboeren aan de Aaftinkweg. De boerderij is gelegen aan de rand van dit prachtige gebied. Met ruimte genoeg om te groeien naar 500 leden. Daarom zijn we enorm blij met deze samenwerking.